Zorg Advies Team

Alle leerlingen worden met regelmaat besproken. Deze besprekingen worden gedaan met de mentor, de zorgcoördinator en alle (vak)docenten die bij de leerling betrokken zijn.

Regelmatig worden leerlingen die veel extra zorg nodig hebben besproken in de leerlingenzorg. Dit team kan bestaan uit:

  • orthopedagoog
  • psycholoog
  • schoolarts
  • leerplichtambtenaar
  • onderwijshulpverlener
  • zorgcoördinator
  • Politie
  • Ouder- Kind – Adviseur

Samen zoeken de leden van het Zorg Advies Team naar een goede manier van begeleiding binnen de school en -indien nodig- buiten de school. Voor externe instanties wordt altijd eerst toestemming van de ouders gevraagd voordat de leerling besproken wordt.

Voorzitter van het Zorg Advies Team is Anneke Krikke.