Specialisatie Hogelant

Ook in schooljaar 2018-2019 verzorgt Hogelant VMBO zorgonderwijs in Amsterdam-Noord. Ook vanuit de andere stadselen in Amsterdam-Oost is de school met het openbaar vervoer goed te bereiken.

  • Hogelant heeft VMBO-lwoo zorgklassen leerjaar 1 t/m 4 voor leerlingen met een leerachterstand en/of corrigeerbare gedragsproblemen.
  • Hogelant heeft een onderbouw waar de theorievakken belangrijk zijn en die de basisvorming van het VMBO volgt.
  • Daar op volgend is een bovenbouw waar de theoretische vakken worden aangevuld met praktijklessen en stages. Die worden aangeboden in modules. Volgend jaar zijn dat: Sport en bewegen (ism met de Ajax-challenge op “de Toekomst”) fietsentechniek, verzorging (ism met “ Het Noorderlicht beroepsopleidingen”) en Handel en Verkoop.
  • Onze leerlingen verlaten de school met een MBO 1 diploma, met als doel door te stromen naar een ROC voor het niveau 2.

Ons onderwijs is gericht op het zelfstandig worden. Leerlingen moeten eigen verantwoordelijkheid leren nemen. Leerlingen, ouders en docenten moeten samen zorg te dragen voor de “wijde omgeving” van de school.
Regels en structuur vinden we belangrijk. Dat biedt duidelijkheid voor iedereen: je weet met regels precies waar je aan toe bent. Ook biedt het veiligheid, dat vinden wij belangrijk. Aan ons de taak om de leerling (opnieuw) aan te moedigen, een gevoel van eigenwaarde terug te geven en zo goed mogelijk te begeleiden.

Naast de onderwijsfunctie heeft Hogelant ook een begeleidende of adviserende functie. Niet alleen naar de leerlingen maar ook naar de andere scholen toe.
Hogelant heeft in het verleden veel expertise verworven. Eerst als VMBO Zorg school ’t Hogeland, later als onderdeel van OPDC De Pont. Die expertise kunnen wij gebruiken binnen onze locatie. Maar die expertise kunnen we ook in dienst stellen van andere scholen die hiervan gebruik willen maken.