Schoolgids

Hieronder kunt u de schoolgids van Hogelant downloaden. In deze gids vindt u alle nodige informatie over onze school.

Met deze schoolgids willen wij de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) informeren over de gang van zaken Hogelant, een school voor VMBO met lwoo, extra zorg en opleiding naar een MBO niveau 1 Entree diploma. U vindt er informatie die u nu, maar ook later in het schooljaar nodig heeft. Denkt u maar eens aan de vakantiedagen.

Mocht u vragen hebben over de schoolgids of andere schoolzaken, neemt u dan gerust contact op met de school.
Tijdens het schooljaar ontvangt u zo nodig aanvullende informatie via brieven en onze website www.hogelant.nl. Verder krijgen de leerlingen uit de 4e klas ieder hun eigen opleidingsgids (Programma van Toetsing en examen MBO)

De website is altijd actueel. Tijdens het schooljaar veranderen er regelmatig bepaalde zaken, b.v. aan het rooster. Daarom adviseren wij u om naast deze schoolgids deze site goed in de gaten te houden.

Schoolgids downloaden