Zorgcoördinator

De zorgcoördinator zorgt er op school voor dat leerlingen de juiste zorg ontvangen.

Hiervoor worden contacten gelegd met de ouders, docenten, mentoren en externe instanties. Met deze contacten kan de zorgcoördinator informatie en/of advies geven, doorverwijzen en eventueel begeleiden. De mentor stelt in samenwerking met de zorgcoördinator en eventueel de orthopedagoog een handelingsplan op.

De zorgcoördinator bereidt de leerlingbesprekingen voor en stuurt deze aan. Ook zorgt de zorgcoördinator voor een verslag van die bespreking. Zo nodig wordt n.a.v. de bespreking het handelingsplan van de leerling aangepast.

Mede daarmee volgt de zorgcoördinator de ontwikkelingen van de leerlingen.

De zorgcoördinator zorgt voor de voorbereiding van het Zorg Advies Team en is voorzitter. Ook participeert de zorgcoördinator in de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg).

 

Bevoegdheden van de zorgcoördinator zijn:

  • In contact treden met de leerling en de ouders met het doel zorg aan te bieden;
  • vaststellen van de handelingsplannen;
  • docenten en mentoren begeleiden, sturen en controleren in de zorg voor de leerling;
  • onderwijshulpverlener, leerplichtambtenaar en schoolarts sturen en controleren in de uitvoering;
  • adviezen geven als externe zorg nodig is;

Ook zijn de zorgcoördinatoren betrokken bij de aanmelding van nieuwe leerlingen en vraagt beschikkingen aan.

Anneke Krikke is de zorgcoördinator van de onderbouw ( klas 1 & 2), Samantha Donker is de zorgcoördinator van de bovenbouw ( klas 3 & 4)