Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen).

In eerste instantie wordt bij dyslexie gekeken of de lees- en spellingsvaardigheid beneden het niveau ligt dat gebruikelijk is voor de leeftijd, m.a.w. is er sprake van een ernstige lees- en/of spellingsachterstand. Dan wordt er bekeken of er een tekort is in de automatisering (bij normale automatisering kan de informatie snel en foutloos worden opgenomen, bij een tekort niet). Daarnaast wordt nagegaan of er een tekort is aan fonologische vaardigheden. Hierbij gaat het om:

  • het identificeren van klanken;
  • het bepalen van de positie van een klank in een woord;
  • het vermogen om klanken in de gesproken taal te onderscheiden;
  • het analyseren van samengestelde klanken in woorden;
  • de mogelijkheid tot analyse en synthese.

Dyslexie Verklaring

Een uitgebreid dyslexieonderzoek is erop gericht om de problemen bij lezen en spellen helder te krijgen. Daarnaast wordt nader onderzoek gedaan naar intelligentie, de visuele waarneming, het geheugen en de verbale ontwikkeling van de pupil. Dit om de sterke kanten van de pupil bij de behandeling te betrekken.

En dan… wat kunnen we er mee?

Vroeger was het zo dat men in het voortgezet onderwijs niets meer deed aan dyslexiebehandeling. Dat was immers op de basisschool al gedaan, en als je er dan nog steeds “last” van had moest je wat anders proberen. Vaak kwam men dan terecht bij compenserende materialen. Deze hulpmiddelen hebben een compenserend doel: het verminderen van de belemmeringen die door de leeshandicap worden ervaren. De persoon met dyslexie krijgt hiermee toegang tot informatie die anders voor hem slechts met grote moeite toegankelijk is. Het plezier in lezen en leren neemt toe. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden vergroot en het gebruik helpt om studie of werk vol te houden. Een computerprogramma, het gebruik van de Daisy-speler of het gebruik van de readingpen kunnen al heel goed helpen.

Toch is er een verandering merkbaar: Ook in het voorgezet onderwijs gaat men steeds meer de richting uit om dyslexie (ook) te behandelen. Onze school zal zich op dat gebied ook blijven ontwikkelen, o.a. door middel van het Leescentrum Noord.