Leerplichtambtenaar

In Nederland zijn alle kinderen tussen de 5 en de 16 jaar leerplichtig.Daarnaast  is er een kwalificatieplicht. De Kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tot hun 18e jaar tenminste een HAVO-, VWO- of MBO2-diploma moeten halen. De kwalificatieplicht is daarmee een verlenging van de leerplicht. Doel van de kwalificatieplicht is schooluitval van jongeren te voorkomen en hen een goede positie te geven op de arbeidsmarkt.

Wanneer een school zich zorgen maakt om een leerling i.v.m. het verzuim kan de school contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Deze ambtenaar zal de ouders dan oproepen voor een gesprek. Samen zal worden bekeken welke stappen er ondernomen moeten worden, zoals b.v.:

  • het maken van afspraken zodat de leerling niet meer verzuimt
  • het opmaken van een proces-verbaal (dit kan resulteren in een fikse bekeuring!)

Ook zal de leerplichtambtenaar in actie komen bij veelvuldige absenties of te laat komen op school. Met ingang van schooljaar 2013-2014 is de leerplichtambtenaar regelmatig op school om toe te zien op absenties en te laat komen.

Meer informatie over de leerplichtambtenaar, de leerplicht, verzuim en verlof? Klik hier