Huisregels

 • Het schoolgebouw is open om 08.15 uur. Tot die tijd blijf je buiten. Na binnenkomst kun je naar je kluisje. Bij slecht weer gaat de school eerder open.
 • Voor schooltijd wacht je op het plein, binnen het hek. Als je op het plein bent, ga je niet meer weg voor een boodschap.
 • Iedere leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen. De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging en/of wegraken van eigendommen. Iedere leerling krijgt een kluisje.
 • Als de 1e bel gaat mag je het trappenhuis in naar de kapstokken en de lokalen.
 • Overkleding zoals jassen e.d. stop je in je kluis of je hangt het aan de kapstokken bij de klas. Ook waardevolle zaken (portemonnee, telefoon, ov abonnement) berg je op in je kluis. Je pet/muts is af en je mobieltje is uit en ook veilig opgeborgen in je kluis, hij mag niet mee naar de klas.
 • Als de 2e bel gaat is iedereen in het lokaal en beginnen de lessen.
 • Als je te laat bent, kun je de klas in met een “te laat briefje”. Deze krijg je als je meldt bij de administratie. Je moet je dan de volgende dag om 8.00 uur melden. Kom je niet melden moet je ’s middags een uur nablijven bij de mentor. Bij herhaald te laat komen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
 • De wisseling van de lessen en de aankondiging van de pauze gebeurt door middel van de bel. Je blijft in lokaal tot de leerkracht zegt dat je weg mag.
 • Alleen tijdens de leswissel en in de pauze kun je naar het toilet.
 • De pauzes om 10.10 uur, 12.00 uur en om 14.10 uur breng je door in de hal of op het schoolplein. Tijdens de pauzes blijft je niet achter in de lokalen of op de gangen. Eten en drinken doe je in “de Kuil” beneden en binnen. Zonder toestemming kun je in de pauze niet van het schoolterrein af, onder schooltijd kun je geen boodschappen doen.
 • De school is ook van jou! Dus houd het terrein om de school schoon. Gooi afval in de daarvoor bestemde prullenbakken. Gooi je je afval toch op de grond, dan krijg je corveedienst. Op school kauwen we geen kauwgom!
 • Als je ziek wordt op school, vertel je het aan de docent van wie je les hebt en daarna meld je je bij juf Marja of juf Anneke, de conciërge. Zij zoekt naar een passende oplossing. Als je naar huis mag, moet je eerst naar huis bellen of je er terecht kan. Als je thuis bent gekomen bel je nog even naar school om te melden dat je goed bent aangekomen.
 • Bij dokters- of tandartsbezoek onder schooltijd moet je van tevoren een briefje en een afsprakenkaart meenemen en aan de conciërge afgeven / laten zien.
 • Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de Leerplichtambtenaar.

Huisregels downloaden