Onderwijsvisie

Elk kind heeft recht op kwalitatief goed en passend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de talenten en mogelijkheden, rekening houdt met beperkingen, en een goede voorbereiding biedt op het leven en werken in de huidige samenleving. We willen het maximale uit elke leerling halen en bijdragen aan hun sociale en persoonlijke groei.

Onze ambitie is om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen zich optimaal ontwikkelen in een kleinschalige en veilige omgeving.

Positieve verandering
Hogelant zorgt voor een positieve verandering in het zelfbeeld en de werkhouding van de leerling. Samen met de leerling stellen we heldere doelen en daarbij leggen we de lat hoog. Juist door perspectief te bieden op het hoogst haalbare zorgen we voor motivatie van de leerling. Daarbij kijken we altijd welke hulp nodig is. We hebben een ruim aanbod aan ondersteuning, zowel standaard voor iedere leerling als op maat.

Kwalitatief goed onderwijs
Iedere les bieden wij een kwalitatief hoogstaand, modern en doordacht onderwijsprogramma, rekening houdend met een diversiteit aan leerstijlen. We bieden een heldere structuur in een veilig pedagogisch klimaat.

Leerlingen leren in de echte wereld buiten de school
Wij willen onze leerlingen leren dat zij het middelpunt zijn van hun maatschappij. Dit doen wij onder andere door een maatschappelijke stage in het 2e leerjaar. In de 3e klas lopen onze leerlingen één dag en in de 4e klas twee dagen stage. Deze stage past bij de entreeopleiding die zij gaan volgen.

Vervolgopleiding
Waar mogelijk schakelen leerlingen na 1 of 2 jaar door naar het regulier onderwijs om daar hun vmbo-diploma te halen. Als dit niet mogelijk is, blijven ze op Hogelant en stromen door naar de bovenbouw, om in het laatste jaar een mbo 1- en in de toekomst ook een mbo 2-diploma te halen. We investeren in goede samenwerking met het regulier onderwijs, het mbo en andere ketenpartners om succesvolle doorstroom te bevorderen.