MBO 1 Opleiding

Sinds schooljaar 2010- 2011 kunnen leerlingen op Hogelant een MBO niveau 1volgen. Voorheen heette deze opleiding AKA. Na 2014 is deze naam veranderd naar ENTREE,

Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen vanuit de Hogelant 3e klassen of voor leerlingen van andere scholen die niet (in staat zijn) via de VMBO- route een diploma gaan halen. Na het succesvol afronden van de Entree- opleiding (in principe één jaar), is de leerling in het bezit van een MBO niveau 1- diploma.

Het doel van de MBO-1is om leerlingen op een brede manier op te leiden tot assistent binnen een arbeidsorganisatie. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de basisvakken Nederlands en Rekenen. Daarnaast spelen competentiegericht onderwijs, burgerschapsvorming en functioneren als een goede werknemer een belangrijke rol in de opleiding. Na het halen van MBO-1 niveau op niveau 2F ( voor rekenen en Nederlands) stroomt de leerling door naar een niveau 2- opleiding. Leerlingen met een MBO-1 diploma op 1F gaan naar de arbeidsmarkt om te werken.

Hoe ziet een MBO-1 opleiding eruit?
De opleiding bestaat voor ongeveer 40% uit stage in een bedrijf en voor 60% uit schooluren. De stage is een belangrijk onderdeel van de Entree opleiding.

Aan het einde van de opleiding doen de deelnemers een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Tijdens deze praktijktoets laten de leerlingen zien dat ze kunnen ‘assisteren bij eenvoudige uitvoerende werkzaamheden in een arbeidsorganisatie’. Een deel van de tijd in de school wordt besteed aan het voorbereiden van opdrachten voor de stages. In een portfolio houden leerlingen zelf bij wat ze leren in hun stage. Naast de stage besteden leerlingen veel aandacht aan de vakken Nederlands, Rekenen, Engels en Leren, Loopbaan en Burgerschapsvorming.

 

Examen doen!
Om een MBO-1 diploma te halen, moeten de deelnemers:

  • 400 uur stage hebben gelopen
  • Proeve van Bekwaamheid (praktijkexamen) moet ‘voldoende’ zijn
  • LLB- portfolio moet voldoende zijn
  • Nederlands en Rekenen moeten met een voldoende afgerond zijn

Wat kun je doen met Entree?
Met een MBO-1 opleiding kan in principe doorgestroomd worden naar niveau 2 van het MBO (als je op 2F een diploma behaalt). Deze opleiding duurt een jaar. Na het behalen van niveau 2 kan gekozen worden voor een vervolgopleiding op niveau 3 of aan de slag gaan op de arbeidsmarkt.
Doe je niveau 2, dan kun je kiezen uit een BBL- opleiding (4 dagen werken en 1 dag naar school) of een BOL- opleiding (5 dagen school met stages).

extra informatie:
Bijbaantjes, minimumlonen enzo: www.fnvjong.nl
Leven, liefde, gezondheid, problemen, werk, opleiding in Amsterdam: www.bijlmerenzo.nl (niet alleen voor Zuidoost, maar voor alle jongeren in Amsterdam!)

Verantwoordelijken / begeleiding van de stages zijn juf Yvette en juf Marja

19-8 Introdutie Checklist Entree