Stage

Stage in MBO-1
Stage is een belangrijk onderdeel van de MBO-1 opleiding. De leerlingen gaan 2 dagen in de week op stage. Dit zijn stages in een echt bedrijf. De leerlingen lopen stage in een bedrijf dat zoveel als mogelijk past bij hun belangstelling. Er is dus géén verplichte sector binnen de MBO-1 opleiding op Hogelant.

Hoelang duurt je stage?
In de bovenbouw loop je stage in de 3e klas en in de 4e klas.
In de 3e klas moet je 36 woensdagen stage lopen. Een stagedag duurt dan 6 uur.
In de 4e klas moet je in het totaal 420 uur stage lopen per jaar. Dat betekent dat je 2 dagen per week stage loopt en de overige 3 dagen ga je naar school.
Denk er aan dat je aan alle eisen van de stage moet voldoen: Haal je dat niet, dan krijg je geen diploma!! Zo streng wordt de stage meegerekend.

Hoe verloopt een stage?
De stagebegeleider van de school bezoekt de leerling in het stagebedrijf. De stagebegeleider van de school praat met de begeleider op het werk over de sterke punten van de leerling. Het gesprek gaat natuurlijk ook over de leerpunten. In de school bieden we de leerling dan een programma aan om aan die leerpunten te werken.

Tijdens de stage gaan leerlingen aan de slag met een aantal competenties. De competenties waar aan gewerkt wordt zijn:

  1. Werk voorbereiden: plannen van je werkzaamheden.
  2. Veiligheid en milieu: veilig en bewust werken.
  3. Zorgdragen voor kwaliteit: wat je doet, doe je goed.
  4. Samenwerken: samen bereik je meer.
  5. Communiceren: de boodschap komt over.
  6. Klantvriendelijk handelen: de klant is koning.
  7. Omgaan met problemen: die los je samen op.
  8. Zelfreflectie: evalueren en groeien.
  9. Werkrelatie onderhouden: een goede collega zijn

Nog meer weten over…. ?

Stage lopen: www.stagemarkt.nl (typ in bij opleiding: Entree en bij woonplaats: AMSTERDAM)

Begeleiders in het stagetraject zijn juf Yvette en meester Jimmy.