Deelraad

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

ZAAM is een onderwijsorganisatie die bestaat uit 20 scholen. Omdat ZAAM de zeggenschap zo laag mogelijk binnen de organisatie heeft gelegd, heeft elke school heeft haar eigen medezeggenschapsorgaan. Dit is een deelraad of een medezeggenschapsraad. Elke raad overlegt regelmatig met de eigen directie over alle zaken zoals deze genoemd worden in de Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS).

Op Hogelant zijn de leden van de Deelraad Tim Hemrika (docent- t.hemrika@hogelant.nl) en Yvette van Boven (decaan– y.van.boven@hogelant.nl) Voor vragen over de Deelraad kunt u bij hen terecht.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van Zaam of via onderstaande link.

http://www.zaam.nl/zaam-info/medezeggenschap.html