School veiligheidsplan

Ondanks het gegeven dat Hogelant een veilige school is, is een school veiligheidsplan (S.V.P) belangrijk om in te kunnen spelen op onveilige situaties. Daarnaast is elke school wettelijk verplicht een SVP te bezitten. Bovendien geeft een S.V.P. inzicht in dat wat onze school doet om voor een veilige sfeer te zorgen.

Met dit veiligheidsplan laten wij zien welke maatregelen de school heeft genomen om voor een veilig klimaat te zorgen. De ouders, leerlingen en het personeel van de school kunnen met behulp van dit plan zien wat zij kunnen verwachten op het gebied van veiligheid. Tevens geeft het plan inzicht in waar men terecht kan met vragen of klachten op het gebied van veiligheid, en hoe de school daarmee omgaat. U kunt het S.V.P. hieronder downloaden.

School veiligheidsplan downloaden