De School

Algemene informatie

Hogelant heeft jarenlang, samen met haar speciale basisschool, onderwijs verzorgd aan leerlingen met leerachterstand en ontwikkelingsproblemen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Dit gebeurde aan de Meteorensingel in Tuindorp. Daarna heeft de school zich in augustus 2001 als locatie van het toenmalige Bernard Nieuwentijt College gevestigd op het terrein van de ROSA school. Daar verzorgden we het “leerwegondersteunend onderwijs met extra zorg”.
Van augustus 2006 tot augustus 2008 vormden we met Bredero Zorg het OPDC de Pont. Daarna werkten wij als zorglocatie met de naam “Hogelant” voor de Waterlant Beroepsopleidingen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur ZAAM. OP dit moment zijn wij een zelfstandige VMBO zorglocatie waar naast leerwegondersteunend onderwijs, ook extra zorg wordt gegeven. Onze leerlingen kunnen na twee jaar onderwijs geschakeld worden met scholen waar zij hun VMBO diploma kunnen halen. Leerlingen die hier niet toe in staat zijn, leiden wij op voor het MBO 1 entree diploma. Zij melden zich na het behalen aan op een MBO 2 opleiding van hun keuze.

Doel van het onderwijs

Op Hogelant kunnen zich leerlingen met een VMBO-basis advies aanmelden. Het doel van Hogelant is om hen in vier jaar te begeleiden tot en met het behalen van het MBO 1 entree examen. Hierbij spelen, naast de schoolvakken, zaken als verantwoordelijkheid, burgerschap en zelfreflectie een grote rol. We leren de leerlingen dat zij onderdeel zijn van onze maatschappij. Zij hebben hier een rol in en nemen hier verantwoording voor.
In onze onderbouw wordt het VMBO onderbouw programma aangeboden. De aangeboden vakken staan elders in deze gids vermeld.
In onze bovenbouw staan onze lessen in het teken van Nederlands, rekenen en praktische vaardigheden. Zij leiden naar het MBO 1 entree examen. Onze leerlingen worden na het examen begeleid naar de MBO 2 opleiding van hun keuze.
Wij willen onze leerlingen leren dat zij het middelpunt zijn van hun maatschappij. Dit doen wij onder andere door een maatschappelijke stage in het 2e leerjaar.
In de 3e klas lopen onze leerlingen een dag en in de 4e klas twee dagen stage. Deze stage past bij de entreeopleiding die zij gaan volgen.
Zoals gezegd: op Hogelant worden leerlingen toegelaten met een VMBO-b advies van de basisschool. Daarnaast moeten zij extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leerachterstand en/of houdingsproblemen. Aangemelde leerlingen worden besproken in de toelatingscommissie van Hogelant. De aangemelde leerling kan worden geplaatst als Hogelant de zorg kan bieden die nodig is. Onze mogelijkheden staan beschreven in het School Ontwikkelings Plan (SOP).