Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 1 leerling uit elke klas. Meester Herbert is de leidinggevende van de leerlingenraad: hij neemt contact op wanneer de leerlingenraad plaatsvindt. De leerlingenraad denkt mee over allerlei school specifieke onderwerpen. De leerlingen in de leerlingenraad hebben aangegeven gemotiveerd te zijn voor hun functie en zijn gekozen door hun eigen groep. De leerlingen brengen agendapunten in die uit de groep is voortgekomen. De vergaderingen vinden plaats onder schooltijd.

Waarom een leerlingenraad?
In een school draait alles om de leerlingen. En de school vindt het belangrijk om te weten wat er bij de leerlingen omgaat. Daarom luisteren we naar hen om te horen wat er speelt en we vragen hen om hun mening. De leerlingen leren hiermee ook deel te nemen aan een vergadering, het omgaan met het krijgen en nemen van verantwoordelijkheden, notuleren en samenwerken. Ook leren zij hiermee om op te komen voor hun belangen en om zelfstandig na te denken.

Waarover praten zij?
Het gaat natuurlijk altijd over schoolspecifieke zaken: de voorzieningen binnen school, de sfeer, de regels en afspraken enz. Vooral dat laatste vinden we erg belangrijk! De leerlingenraad kan met oplossingen komen rondom thema’s die spelen.

De ideeën en meningen van de kinderen worden gedeeld in de teamvergaderingen, beslissingen worden genomen door het team en teruggekoppeld aan de leerlingenraad.
In de vergadering wordt gezorgd dat:

  • Alle punten op de agenda worden afgewerkt.
  • Iedereen aan het woord komt en dat er goed geluisterd wordt naar elkaar.
  • Onderwerpen en oplossingen reëel uitvoerbaar moeten kunnen zijn.
  • Iedereen en ieders inbreng gerespecteerd wordt.
  • Er ook agendapunten door het team of de ouderraad ingevoerd kunnen worden