Mentor

Elke klas heeft een mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de contacten met de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van hun klas. Ook is er een “schaduwmentor” aanwezig, voor het geval de eigen mentor niet aanwezig is.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, ouder(s) / verzorger(s), instanties en andere leraren. Ook vullen zij de verschillende documenten (rapporten e.d.) voor en over de leerlingen in.

Natuurlijk doen de mentoren het niet alleen. Vaak hebben ze steun en overleggen met de gespecialiseerde medewerkers binnen het team. Zoals de interne zorgcoördinator, de schoolarts of de medewerker van Bureau Jeugdzorg.