Schoolondersteuningprofiel

Hieronder kunt u het schoolondersteuningsprofiel van Hogelant VMBO MBO downloaden. Als tussenvoorziening heeft Hogelant een breed aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden. Dit aanbod wordt elke 4 jaar uitgewerkt in een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin wordt beschreven wat we als school aan ondersteuning kunnen bieden, hoe dat vorm krijgt en welke professionals daarbij betrokken zijn.

Met het SOP levert Hogelant input aan het Samenwerkingsverband (Swv). Het profiel -evenals de profielen van alle andere scholen in de regio- worden gebruikt door het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen om een overzicht te krijgen van het totale ondersteuningsaanbod in de regio. Hiermee kan het Samenwerkingsverband zich inzetten om voor alle leerlingen in de regio passend onderwijs mogelijk te maken.

Schoolondersteuningprofiel downloaden