Criteria plaatsing

Voor plaatsing op Hogelant, VMBO lwoo met extra zorg gelden een of meer van de volgende criteria:

 • de leerprestaties komen niet overeen met de capaciteiten;
 • de leerling voelt zich onveilig in een grotere school;
 • de leerling is niet vaardig genoeg zich te handhaven in een grotere school;
 • de leerling is minder gemotiveerd door gebeurtenissen in het verleden;
 • de leerling denkt negatief over zijn mogelijkheden en kansen;
 • de leerling heeft vaker “een knipoog” nodig om zich gesteund te weten;
 • de leerling is (nog) leerkracht gebonden;
 • de leerling krijgt te weinig steun vanuit de thuissituatie;
 • de leerling heeft gedragsproblemen maar deze zijn verbaal te corrigeren;
 • de leerling leert van interventies;
 • de leerling gebruikt medicatie om zijn gedrag te sturen;
 • de leerling heeft controle nodig op het gebruik van medicatie;
 • de leerling heeft een gemiddelde intelligentie, er zijn geen aantoonbare leerachterstanden maar er zijn wel sociale en/of emotionele problemen.

Qua gedrag zijn onze leerlingen soms moeilijk en uitdagend; toch zijn ze wel te corrigeren en kunnen ze hier zoveel van leren dat zij dat in volgende situaties ook kunnen toepassen. Zij leren van hun fouten. Natuurlijk, fouten maken mag, maar zij moeten wel laten zien dat ze er van leren. Wij tonen respect voor elkaar. In houding, blik en taalgebruik tonen leerlingen en docenten waardering voor elkaar.

We stimuleren onze leerlingen om zelfstandig te worden en sociaal vaardig te zijn. Als ze dit (nog) niet kunnen, geven wij training aan leerlingen die dit nodig hebben.