Aanmelden

Wat leuk dat je misschien op het Hogelant komt. Aanmelden kan direct bij de school, want wij vallen niet onder de Centrale Loting & Matching.

Na aanmelding kijkt de intakecommissie of jij in aanmerking komt voor plaatsing. Bij een positief bericht kunnen je ouders jou inschrijven.

Inschrijving
Als de inschrijving officieel wordt, dan heeft de administratie het volgende nodig:

  • Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs;
  • paspoort/ID-kaart van de leerling.